Clicky

اگر در داخل محل زندگی خود فقط یک فضای کوچک حمام دارید اما هنوز می خواهید بیش از یک نفر را همزمان در فضای حمام جای دهید ، داشتن پارتیشن راه خوبی خواهد بود. این هنوز هم باید در حفظ حریم خصوصی بسیار جذاب باشد و وقتی صحبت از پارتیشن بندی برای دیوارها می شود ، در اینجا بهترین و ایده های موثر است.برای یک زندگی متوازن و خوب، لازم است بین زندگی جمعی و زندگی خصوصی و شخصی افراد، تعادل ایجاد شود ما به همان میرانی که به بودن با افراد خانواده، فامیل و دوستان نیاز داریم، به خلوت داشن، با خود بود، مطالعه، تفکر و عبادت کردن و با استراحت نیاز مدیم کودکان و نوجوانان نیازمند فضا برای بازی، انجام تکالیف مدرسه، انجام کارهای هنری و هست این بحش از حانه، امکانات لازم برای زندگی شخصی را در اختیار افراد قرار می دهد.

پارتیشن و جداکننده در حمام01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn