Clicky

سوال های متداول

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی

مقدمه :

ما معمولاً بيش از  %90 از زندگي روزانه خود را در فضاهاي بسته به عبارتي در فضاهاي داخلي سپري ميكنيم. همين امر لزوم توجه به عناصر اين فضا و تأثير آنها بر كارايي و احساسات ما را دو چندان ميكند. حوزۀ حرفهای معماري داخلي بسيار فراتر از انتخاب وسايل و كنار هم گذاشتن آنهاست. امروزه مشاغل در اين بخش افراد همانند ساير متخصصين حوزه معماري و ساختمان بايد استاندارد ّ ها و مقررات ملي ساختمان،قوانين ايمني و سلامت را فرا گرفته و ّ به دقت بهكار بگيرند. لحاظ كردن تأسيسات الكتريكي، و مكانيكي در طراحي و اجرا و در نظر داشتن پايداري بنا از ضرورتهاي موفقيت در اين كار است

ایجاد انگیزش در رشته چگونه است؟

براي موفقيت در اين رشته لازم است با همكاران و سفارشدهندگان ارتباط سازندهاي داشته باشيد و براساس اصول اين رشته و متناسب با فرهنگ و سليقه افراد فعاليت كرد. تبديلكردن يك فضاي خالي داخلي به محيطي كارا، زيبا و ايمن احساس رضايتمندي و سودمندي را در طراحان و مجريان آن فراهم ميكند. طراحان و مجريان اين حوزه از طريق كارهاي آنها توسط افراد جامعه شناسايي ميشوند و فرصتهاي زيادي را از نظر كاري پيش رويشان قرار ميگيرد. رشد تكنولوژيهاي اجرا و ورود مصالح جديد با قابليتهاي فراوان باعث ارتقاي كيفيت طراحي و اجرا در فضاهاي داخلي شده است. به گفته بسياري از طراحان و مجريان يكي از هيجانانگيزترين احساسات افراد اين حرفه ديدن نتايج نخستين كارهاي خود است.
افراد اين حوزه توانايي حل مشكلات و ارائه راه حلهاي مناسبي را براي بخشهاي طراحي داخلي و اجرا دارند. كار معمار داخلي تأثيري عميق و اساسي در روش زندگي كارفرماهاي خود يا به عبارتي استفادهكنندگان دارد. كمك كردن به افراد براي ايجاد فضايي مناسب براي فعاليتهايشان حس نزديكي به افراد جامعه بافرهنگها و سليقههاي مختلف را خواهد داشت. افرادي كه با آموزش وارد اين حوزه ميشوند شناخت كاملي از مقررات ملي ساختمان، قوانين برنامهريزي، مصالح و پوشش هاي ساختماني، تكنيك هاي اجرا و هزينه ها پيدا خواهند كرد. آگاهي از شيوه هاي رايج و شناخت نمونه هاي ارزشمند گذشته و الهام از طبيعت باعث افزايش خلاقيت در طراحي فضاهاي داخلي مي شود.

تفاوت میان طراحی و دکوراسیون داخلی با معماری داخلی چیست؟

معماران داخلی عموماً به اصلاح ساختارهای موجود براساس درخواست عملکردهای جدید می پردازند. آنها توجه زیادی به زندگی قبلی بنا می کنند و این قضیه معمولاً به ایجاد بعضی ارتباطات بین تار و پود ساختمان و فضای داخلی اخیراً ایجاد شده منجر می شود.به زبان ساده تر معمار داخلی در پلان خانه نیز تغییراتی برای بهینه سازی انجام می دهد.

دکوراتورهای داخلی عموماً با فضاهایی که نیاز به دگرگونی فیزیکی ندارد از طریق استفاده از رنگ ،نور و تبدیل و تعویض بافت ها کار می کنند. همچنین مناسب کردن ظاهر فضا برای عملکردهای درنظر گرفته در دستور کار ایشان قرار دارد. این عمل معمولا از راه های مختلف که در اصل مخصوص آن فضا طراحی شده و با تغییرات خیلی کم و یا عملا بدون تغییر در ساختار بنا اتفاق می افتد.

 

تعریف دکوراسیون داخلی ، طراحی داخلی و معماری داخلی چیست ؟

دكوراسیون داخلي( تزیینات داخلي:) براي انتقال يك ويژگي خاص در يك فضا از هنر تزيين استفاده ميشود كه با معماري موجود آن به خوبي كار كند. اين رشته در قالب انتخاب و اجراي نقش سطوح (كف،ديوار و سقف،) تزيينات مبلمان، نورپردازي و مصالح فعاليت ميكند و به تغييرات ساختاري بناي موجود بسيار كم ميپردازد. فضاهايي كه اين شغل طراحي ميكند كاربردهاي متفاوتي دارد.

طراحي داخلي: حرفهای بين رشتهاي است كه فضاهاي داخلي را طراحي ميكند.طراحي هاي انجام شده از سوي اين گروه از طريق دستكاري در حجم فضايي، موقعيت قرارگيري عناصر و وسايل خاص مي پردازد. پروژههايي ًكه طراح داخلي در آن مشغول به فعاليت است معمولا در سازه بناي موجود تغييري ايجاد نمي كند و يا تغييرات بسيار اندك است و ساختار اصلي فضا حفظ ميشود. طراحي داخلي فروشگاه ها، نمايشگاه ها و فضاهاي مسكوني از متداول ترين پروژههاي اين رشته است.

معماري داخلي: اعمال تغييرات كلي در بناهاي موجود بهمنظور استفاده مجدد از ساختمان توسط شاغلين اين رشته انجام ميشود. اين رشته نقش پلي ارتباطي ميان حرفه هاي طراحي داخلي و معماري را دارد و به همين دليل حل كنندۀ مسائل پيچيده ساختاري است. پروژههايي نظير موزه ها، گالريها و به طور كلي بسياري از بناهاي عمومي و ساختمانهاي تجاري و طرح توسعه بناهاي مسكوني را شامل ميشود.

 

تاریخ ایجاد در 18 ارديبهشت 1399
بازدید: 7090

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn