دکوراسیون داخلی اصفهان سبک نئوکلاسیک

دراین قسمت یکی دیگر ازنمونه کارهای خاص گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که درآن تیم طراحی ناتک اقدام به طراحی یک ساختمان دوبلکس نموده است. این طرح به سبک نئوکلاسیک انجام شده و متریال بکار رفته در آن شامل سنگ های نفیس اسلب و چوبکاری و کابینتهای هایگلاس می باشد که با تزئیناتی از کاغذ دیواری و آئینه های برنز جلوه خاصی پیدا کرده است. سرپرست تیمهای طراحی جناب مهندس فاطمی و طراح ارشد این پروژه جناب مهندس رجبی هستند که با وسواس و حساسیت بالایی طرح اینکار را پیش برده اند.

معیار اولیه داوری در موفقیت یک طرح داخلی کارآیی و عملکرد آن است . عملکرد و کارآیی اساسی ترین سطح طرح است . ما طراحی می کنیم تا عملکرد و کارآیی را در فضای داخلی بهبود بخشیم و کار و فعالیت مان را در میان فضا بدون زحمت با آرامش و لذت انجام دهیم . البته کارآیی درست طرح مستقیما به اهداف آنهایی که در داخل آن سکونت دارند و از آن استفاده می کنند ، بستگی دارد . ابعاد و تواناییهای ساکنین هم در این مقوله دارای نقش است . در نهایت برای کمک به فهم و برآورده کردن عملیات و اهداف یک طراحی داخلی ، لازم است که به دقت نیازها و فعالیتهای استفاده کننده از طرح را تجزیه و تحلیل کرد . این راهکارها می تواند به طراح کمک کند تا نیازهای مصرف کننده را به زبان فورمها و الگوها ترجمه کند و آنها را در یک قالب فضایی گرد آورد .دکوراسیون داخلی اصفهان سبک نئوکلاسیک

دکوراسیون داخلی اصفهان

دکوراسیون داخلی اصفهان

فرم سازه یک ساختمان و حصار آن بر ویژگیهای فضای داخلی آن اثر می گذارد . طراحی فضا به معنی استفاده بهینه از این فضاها هماهنگ کردن الگوهای زندگی با الگوهای معماری فضا است .واژه طراحی فضا بیشتر به منظور نقشه دادن و طراحی فضاهای بزرگ برای کارهای تجاری و غیره استفاده میشود . از همین جاست که طراحان فضا نیازهای مشتریان را در نظر گرفته ، بر فعالیتهای استفاده کنندگان از فضا تحقیق می کنند و نیازهای فضای آنها را تجزیه و تحلیل می کنند . نتایج این گونه طراحی ها پس از این مرحله در طراحی معماری ساختمان جدید و یا فضاهای تجاری موجود نیازمند به تغییرات در استفاده می شوند .

در كل همه طراحان داخلی درگیر طرح و ترسیم فضاهای داخلی هستند حال خواه این فضاها کوچک خواه بزرگ باشند . شکل گرفتن و ترسیم شدن برنامه یک طرح و تجزیه و تحلیل نیازهای استفاده کننده یا مشتری ، کار طراحی بنا به آنچه خواسته شده است و فعالیتهایی گوناگونی که در فضا انجام می شود ، به اجرا گذاشته میشود . نیازهای فضایی از تجزیه و تحلیل تعداد افراد ساکن ، اثاثیه و تجهیزات موردنیازشان و نوع فعالیتهایی که در هر فضا صورت می گیرد ، برآورد می شود . این نیازهای فضایی پس از برآورد ، تبدیل و برگردان به بلوکهای خام فضایی می گردند که با یکدیگر مرتبط هستند و پس از آن زیبایی شناسی و کارآیی از نظر معماری در آنها ضرورت می یابد .دکوراسیون داخلی اصفهان سبک نئوکلاسیک

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn