بازسازی منزل ویلایی در اصفهان

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 24 آبان 1399
بازدید: 397

دراین قسمت نمونه دیگری از پروژه های بازسازی گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن مجموعه اقدام به بازسازی یک منزل مسکونی ویلایی نموده است . توجه به این نکته ضروری است که در این بازسازی ستونها از مرکز حذف خواهد شد و به گوشه ها انتقال می یابد . حذف این ستون ها هزینه بر بوده و مجموعه ناتک برای حذف آن با کارفرما رای زنی خواهد نمود. این طرح به سبک مدرن اروپایی طراحی شده و مقدار تغییرات فضا در آن بسیار چشم گیر و بی نظیر خواهد بود. برنامه زمان بندی : در ابتدای هر پروژه تعییں نمودن چهار چوب های زمانی، به پیشبرد طرح کمک شایانی می کند. در این مواقع نظر کارفرما و محدودیتهای دیگری چون موارد اقتصادی، مسائل قابل تأملی هستند. زیرا هر کدام از اینها تأثیر مستقیمی بر زمان انجام طرح خواهند داشت تعبیر کردن مقاطع مختلف رمانی جهت انجام هر بخشی از پروژه. ما را به رعایت آن و در نتیجه تسریع روند انجام هر مرحله از کار ملزم می کند در هنگام برنامه ریزی زمان برای پیشبرد کار، به وقایع پیش بینی نشده و غیر منتظره و شرایط خاصی که ممکن است در حین کار پیش این نیز توجه کنید و برای آنها زمانی را در نظر گیرید به عبارت دیگر در برنامه زمانی خود ضریب اطمیان را هم لحاظ کنید و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بیشتری را برای پایان کار برآورد نمایید داشتن برنامه زمان بندی برای کارها و مقید بودن به رعایت آن نه تنها در اجرای موفق و پیشبرد به موقع کارها مؤثر است. بلکه باعث میشود تا شما فردی خوش قول و منظم به حساب أبید این صفت از ویژگی هایی است که همه آن را دوست داشته و طالب همکاری با این چنین فردی هستند. مدیران دفاتر معتبر معماری در حال حاضر مهم ترین ویژگی که در استخدام همکاران جدید دفترشان در نظر می گیرند، منظم بودن خوش قولی و عمل به وعده ها و قرارها است. قطعا بد عهدی برخی از کارکنان دفتر باعث می شود پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسد.

بازسازی منزل اصفهان تهران01

بازسازی منزل اصفهان تهران02

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp