دراین قسمت یکی از نمونه کارهای لوکس و جذاب گروه ساختمانی ناتک را مشاهده می کنید که در آن مجموعه ناتک اقدام به طراحی و اجرای یک مطب پزشک نموده است ، این کار بر اساس احترام کامل به مشتری و در راستای ایجاد حسی متفاوت برای بیماران طراحی و اجرا گردید.

ورود به فضای معماری احساس از محفوظ بودن سرپناه داشتن و بسته بودن را ایجاد می کند دیوارها، کف و سقف، محدوده ی فضای داخلی را مشخص کرده، آن را از فضاهای داخلی مجاور و فضای خارج متمایز می کنند. فرم، شکل و کیفیت عناصر تعریف کننده ی فضا، الگوی پنجره ها و درها و نحوه ی ترکیب آنها با یکدیگر و فضای خارج، کیفیت فضای معماری را مشحص سازد زمانی که ما از کلماتی مانند اتاق نشیمن، بالکن، انبار و حیاط صحبت می کنیم فقط منظورمان عملکرد، برگی یا کوچکی فضاها بیسی بلکه. توجه به تفاوت مقیاس مناسب، کیفیت نوره معايب سطوح محصور کننده فضا، نحوه ارتباط با فضاهای مجاور و طبیعت و مورد نظر ما اسب قبل از این که به بررسی تفصیلی عناصر تشکیل دهنده ی صا، یعنی کف، دیوار، سقف، درها، پنجره ها، پله ها، مبلمان و ببر داریم لازم اسب ابداعاصر تسکیل دهنده ی هر یک از آنها (يعنی نقطه، خط سطح حجم، شکل، رنگ، بافت و نور( را بررسی کنیم)

طراحی مطب پزشک01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn