دکوراسیون داخلی و بازسازی منزل قدیمی ساز

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 17 ارديبهشت 1399
بازدید: 1132

دراین قسمت یکی دیگر از پروژه های گروه ساختمانی ناتک را درحال اجرا مشاهده می کنید. متاسفانه بعلت مشکل برای تقویت از طبقه پایین ، حذف ستون وسط امکان پذیر نشد! یک دیوار باربر حذف شد ولی برای حذف ستون نیاز به تقویت طبقه پایین بود که باوجود خالی بودن ملک مالک اجازه ندادند. براي انجام دادن طراحي داخلي فضاهاي مسكوني، اطلاع از فرايند طراحي، به طراح بسيار كمک خواهد كرد.
اين آگاهي باعث ميشود كه او به مسير پيش روي خود از ابتدا تا انتها مسلط شود و به شيوة بهتر و در زمان كمتري آن را بهصورت مطلوب دنبال نمايد. در فرايند طراحي داخلي مسكوني ميتوان سه فعاليت اصلي و مهم شناخت، برنامهريزي، و طراحي را در نظر گرفت. در راستاي اجرای اين سه فعاليت، اصولي مورد توجه است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.دکوراسیون داخلی و بازسازی منزل قدیمی ساز
مدیر پروژه آقای مهندس یوسفی
مدیر اجرایی آقای مهندس چیت ساز
ناظر ارشد آقای مهندس سرکهکی
طراحی خانم مهندس زمانی

دکوراسیون داخلی اصفهان01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp