پروژه های کشور عراق از گروه ساختمانی ناتک

دراین قسمت به معرفی یکی از پروژه های کشور عراق از گروه ساختمانی ناتک میپردازیم. این پروژه که مجموعه فوت کورت های شهر بصره هست در حال اجرا توسط مجموعه ناتک می باشد.

طراحی نظارت اجرا ایران01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn