Clicky

ایده هایی برای طراحی باغ باغچه حیاط

یک باغ هرگز تمام نمی شود - این آفرینشی است که از فصلی به فصلی و سال به سال تکامل می یابد. باغبانان باتجربه به خوبی از این واقعیت آگاه هستند و حتی آمده اند تا از طبیعت زودگذر مناظر خود لذت ببرند. اگر یک گیاه از خانه قبلی خود رشد کند یا عملکرد کمتری داشته باشد ، از انتخاب جایگزین آن لذت می برند. وقتی فصل تغییر می کند ، آنها از دیدن گیاهان مختلف در مرکز خود لذت می برند و هنگام خشکسالی یا سایر شرایط آب و هوایی ، از مواجهه با این چالش لذت می برند.

طراحی باغ باغچه حیاط01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn