تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 21 شهریور 1394
بازدید: 4139

دراین قسمت یک نمونه پروژه ی بازسازی را مشاهده می کنید که درآن پلان منزل کلا تغییر کرده است.به محل ستونها در قبل و بعداز پروژه توجه کنید.

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

تصاویر قبل و بعدازاجرای یک پروژه بازسازی دکوراسیون

نوشتن دیدگاه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp