یک نمونه کار بازسازی منزل 70 متری

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 06 خرداد 1399
بازدید: 975

در هر بنای مسکونی با توجه به نیازهای افراد خانواده و تنوع فعالیتهای آنان، فضاهای مختلفی مورد نیاز است. برای طراحی داخلی لازم است که تمامی فضاها شناسایی و دستهبندی شوند و سپس با پیشبینی ارتباط مناسب بین آنها، یک مجموعه واحد برای خانه طراحی شود. به فضاهایی که عملکردهای سازگار و به هم وابستهای دارند و در بخش مشخصی از نقشه، طراحی و مکان یابی میشوند، «عرصه» میگویند. فضاهای یک خانه را میتوان در قالب پنج عرصه تقسیم نمود. این عرصه ها عبارتاند از:
 1عرصه زندگی خانوادگی؛
 2عرصه زندگی خصوصی؛
 3عرصه پذیرایی و مراسم؛
 4عرصه خدمات و پشتیبانی؛
 5عرصه فضاهای باز و نیمه باز

بازسازی دکوراسیون اصفهان01

نوشتن دیدگاه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp