Clicky

مراحل بازسازی منازل مسکونی ، تجاری و اداری توسط گروه ناتِک

مراحل بازسازی منزل مسکونی ،اداری و تجاری توسط گروه ناتِک

فضا در بازسازی داخلی یک پروژه در تیم بازسازی دکوراسیون منزل اصفهان ، نیازمند اندیشه خلاق است وبا یک برنامه ریزی دقیق آغاز می شود. فرایند انجام بازسازی در یک پروژه، به فازهای مجزا تقسیم می شود.
مراحل تبدیل یک فضای داخلی به محیطی فعال، کاربردی و تاثیرگذار که بتواند حس زیباشناسی و رضایت بخشی را انتقال دهد نیاز به طراحی مناسب و اجرایی دقیق از سوی مجری در امر بازسازی داخلی دارد. طراحان برای انجام عملیات بازسازی منزل اصفهان ،بازسازی آپارتمان اصفهان و بازسازی خانه در اصفهان ، تمامی اطلاعات مورد نیاز از فضای کاری را جمع آوری می کنند و به تصمیم گیری در رابطه با گزینه های متفاوت می پردازند، مرتباً ایده ها و اطلاعات بیان شده از سوی کارفرما و سایر اعضای تیم بازسازی داخلی را بررسی می کنند و بهبود می بخشند تا به ایده های طراحی قابل اجرا تبدیل شوند. طراحان این فعالیت ها را با دقتی خاص انجام می دهند تا در پروژه کاستی ایجاد نشود. نمونه کارهای بازسازی گروه ناتک را می توانید از اینجا مشاهده کنید.
فرایند طراحی بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی پروژه به 8 مرحله تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر یک از مراحل کاری می پردازیم.
اصول و فرايند بازسازی منازل مسکونی

1- انجام مذاکره و توافقات اولیه:

زمانی که کارفرما قراردادی با یک تیم بازسازی و طراح داخلی امضا مي کند، مجری طراحی و بازسازی داخلی باید به جمع آوری اطلاعات بپردازد. مجری در این مرحله نه تنها باید خواسته های کارفرما را دریابد، بلکه دیدگاه های خاص خود را نسبت به پروژه مشخص کند و مطالعات و فعالیت های لازم را انجام دهد. در اکثر مواقع، اطلاعات و نیازهای پروژه از گفتگو و تبادل نظر با کارفرما و همکاران به دست مي آید.
انجام مذاکره و توافقات اولیه

2- برداشت وضعیت موجود:

مرحله بعدی پروژه بازسازی منزل در اصفهان برداشت از فضای داخلی است که شامل اندازه گیری فضا و بررسی موقعیت عناصر و تجهیزات موجود در آن می باشد.طراح در این مرحله اقدام به تهیۀ نقشه شماتیك اما با اندازه های دقیق میکند تا بتواند نقشۀ درستی از وضعیت موجود داشته باشد.
برداشت وضعیت موجود

3- برنامه ریزی:

فرایند تعریف نیازهای کاربران فضا پیش از ایجاد طرح است. برنامه ریزی پروژه بازسازی دکوراسیون آپارتمان در اصفهان با توجه به وسعت،عملکرد و موقعیت و محدودیت های موجود باید مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برنامه باید به تفصیل بیان کند كه چه خصوصیات و یا ویژگی هایی باید به هر یک از فضاها افزوده شود تا عملکرد آنها بهبود یافته و فضا شخصیتی مناسب و تحسین برانگیز پیدا کند.
برنامه ریزی