نمونه کارهای دانشجویان با نرم افزار 3D Max و موتور های رندرسازی VRay و MentalRay

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1394
بازدید: 4992

نمونه کار طراحی اتاق و آشپزخانه دانشجویی ، کاری از هنرجوی خوش سلیقه سرکار خانم پارسایی

ادامه مطلب
نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی

نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 12 تیر 1394
بازدید: 3106

نمونه کار طراحی اتاق خواب دانشجویی ، کاری از سرکار خانم حسنی

ادامه مطلب
نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1518
نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم سقراطی

ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (24)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 2934

 

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم زهرا توکلی

اتاق خواب کودک

ادامه مطلب
نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نمونه کارهای دکوراسیون داخلی دانشجویی (23)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1781
نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم سقراطی

ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (22)

نویسنده: گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1777

نمونه کار دانشجویی 3d max

نمونه کار دانشجویی

کاری از سرکار خانم کاوه

تصویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب