نمونه کارهای دانشجویان با نرم افزار 3D Max و موتور های رندرسازی VRay و MentalRay

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (15)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 2095

نمونه کار دانشجویی

نمونه کار دانشجویی با نرم افزار مکس

 سرکار خانم کریمی

 مدرس : مهندس فاطمی

 ـتصویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (14)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1488
نمونه کار دانشجویی

 نمونه کار دانشجویی با نرم افزار مکس

 سرکار خانم دهقان

ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (13)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 6891
نمونه کار دانشجویی
نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)
اثر سرکار خانم سنا غرا
طراحی ورودی ساختمان
 
ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (12)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 4130
نمونه کار دانشجویی

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

 

اثری از سرکار خانم سقراطی

مدرس : مهندس فاطمی

مشاهده ی سایر نماها با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (11)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 2616

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

 اثری از هنرجو سرکارخانم بهرامی

 مدرس نرم افزار : مهندس فاطمی

 سایر تصاویر با کیفیت بهتر در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب
نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (10)

نمونه کار دکوراسیون داخلی دانشجویی (10)

نویسنده: واحد IT گروه طراحی ناتک
تاریخ ایجاد در 15 خرداد 1394
بازدید: 1487

نمونه کار طراحی دکوراسیون داخلی منزل (کار دانشجویی)

ادامه مطلب