فروشگاه مد زنانه

تاریخ ایجاد در 01 اسفند 1394
بازدید: 2886

فهرست مطلب

طبقه مد زنان در ساختمان اصلی فروشگاه Seibu شیبویا است. که  در سال 2013 طراحی شده است، رنگ آبی و چوب در برخی از نقاط مورد استفاده قرار گرفت، .که کمک می کند تا به منظور افزایش رنگ و حس بافت از محصولات. 

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه


طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

طراحی دکوراسیون پوشاک زنانه

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn